Info
Toggle

Følg med!

Meld interesse for prosjektet og hold deg oppdatert.
Emblem

Oppdatert tidsplan

Arbeidet med å utvikle Madlalia pågår for fullt. Det jobbes både med utforming, tekniske løsninger, arkitektur og entreprise. Vi har som mål å gå i salg med første trinn i løpet av høsten 2022. Dersom prosjektet selger bra starter vi byggearbeidene i løpet av våren 2023. Takten i utbyggingen vil være avhengig av salgsgraden i prosjektet.

Emblem

Av Tommi Eberlin 28. juni 2022

  Meld deg på nabovarsel:

  Se flere saker

  Politiøvelse på tomten

  Politiet fikk tillatelse til å gjennomføre en lavprofiløvelse 27. april i noen av husene som skal rives i Madlalia. Øvelsen hadde fokus på taktikk og bryting av skall (dører/vinduer) i husene. Nabo på tomten ble varslet direkte, og det ble i tillegg satt opp skilt med «øvelse politi» under gjennomføringen. Skallsikringen ble gjenopprettet etter øvelsen. For politiet er dette verdifull trening og vi er glade for å kunne bistå dem med øvingslokaler ved denne anledningen. 27. april 2022

  Oppstart av rivearbeider

  I løpet av uke 13 starter arbeidene med å rive eksisterende bygninger på tomten. Arbeidene – som kan medføre noe støy – vil bli utført på dagtid og er planlagt å pågå i ca 5 uker. 24. mars 2022

  Nå starter vi skoging av tomten

  Mandag 28. februar 2022 starter arbeidene med hogging av skog i Madlalia. Arbeidene – som utføres av T Stangeland Maskin - vil pågå på dagtid i alle områdene som i reguleringsplanen er definert som fellesareal. Deler av tomten vil bli avstengt med byggegjerder. Forbipasserende bes følge evt anvisninger fra entreprenør. Arbeidene er planlagt å pågå i 3 – 4 uker. 25. februar 2022

  Prøveboringer i uke 44 og 45

  I løpet av uke 44 og uke 45 vil det bli utført prøveboringer for å få avklart grunnforholdene flere steder på tomten. Boringene vil i hovedsak utføres helt i nord mot Vårstien, noe vest på tomten, og helt i øst mot eiendommene som grenser mot tomten. Det er to ulike maskiner som skal inn. Det snakk om en ordinær gravemaskin og en borerigg som er på størrelse med en liten gravemaskin. Maskinene vil avgir noe støy på grunn av boring i fjell. 2. november 2021

  Nabokontakt

  Solon Eiendom
  madlalia@soloneiendom.no

   Meld deg på nabovarsel: