Info
Toggle

Nå er planen vedtatt!

Meld deg som interessent for fortløpende informasjon om salgsstart!
Emblem

Den som venter på noe godt

Arbeidet med å utvikle prosjekt Madlalia pågår for fullt. Det jobbes både med utforming, planløsninger, tekniske løsninger, arkitektur og entreprise. Vi ser at dette arbeidet tar lenger tid enn først antatt, mye på grunn av den ustabile situasjonen i markedet for råvarer og arbeidskraft.

Emblem

Den direkte konsekvensen av denne usikkerheten er at vi må skyve salgsstarten til over sommeren. Vi jobber imidlertid videre med å optimalisere prosjektet, og gleder oss til å vise dere tegninger og planer så snart de foreligger. Ventingen vil være verdt det.


12. mai 2022