Info
Toggle

Følg med!

Meld interesse for prosjektet og hold deg oppdatert.

For naboer

For naboer til prosjektet Madlalia

Velkommen til nabosiden for utbyggingen av Madlalia. Solon Eiendom er i gang med å utvikle ca. 100 unike boenheter i Madlalia i tråd med gjeldende reguleringsplan. En så stor utbygging vil gi et økt informasjonsbehov for berørte naboer. Nabosiden skal fungere som en kommunikasjonskanal gjennom hele utbyggingsprosjektet. Ved å registrere sin e-postadresse vil man bli varslet hver gang vi legger ut ny informasjon og varsler. Vi skal gjøre vårt ytterste for å begrense ytre påvirkning for våre naboer. Ta gjerne kontakt med oss hvis spørsmål knyttet til byggeplassen.

  Meld deg på nabovarsel:

  Prøveboringer i uke 44 og 45

  I løpet av uke 44 og uke 45 vil det bli utført prøveboringer for å få avklart grunnforholdene flere steder på tomten. Boringene vil i hovedsak utføres helt i nord mot Vårstien, noe vest på tomten, og helt i øst mot eiendommene som grenser mot tomten. Det er to ulike maskiner som skal inn. Det snakk om en ordinær gravemaskin og en borerigg som er på størrelse med en liten gravemaskin. Maskinene vil avgir noe støy på grunn av boring i fjell. 2. november 2021

  Bevaring av trær

  I de kommunale bestemmelsene for området er det gitt føringer for bevaring av trær. I Madlalia gjelder det fire solitærtrær som er spesielt interessante og skal bevares som landskapselement. I tillegg gjelder det en tregruppe sørvest ned mot adkomstveien til Madlalia Terrasse. Det vil bli gjort ekstra tiltak for å påse at disse trærne har gode vekstvilkår gjennom byggeperioden. I tillegg vil bebyggelsen tilpasses både trær og rotsystem. 8. oktober 2021

  Rydding av skog

  Arbeidene med å rydde tomten for trær og busker har startet. I første omgang vil den sørlige delen av tomten ryddes for å gjøre plass til byggeskilt og etter hvert et visningssenter. Grøntfeltet mellom Madlalia og Madlaveien vil også bli ryddet i samarbeid med – og i henhold til retningslinjer fra – Stavanger kommune. Her vil det etter hvert bli opparbeidet en støyvoll i tråd med gjeldende bestemmelser. 7. oktober 2021

  Tidsplan

  Prosjekteringsarbeidene har startet og det jobbes nå mye med det arkitektoniske hovedgrepet. I tillegg foregår det prosjekterende arbeider for terreng, vei og avløp. Vi har som mål å gå i salg med første trinn i løpet av våren 2022. Dersom prosjektet selger bra kan vi starte byggearbeidene allerede før nyttår 2022. Takten i utbyggingen vil være avhengig av salgsgraden i prosjektet. 6. oktober 2021

  Reguleringsplan

  Reguleringsbestemmelsene for Madlalia ble vedtatt i Stavanger bystyre 17.06.2019. Klikk på linken under for å se de kommunale dokumentene i saken. 5. oktober 2021

  Nabokontakt

  Solon Eiendom
  madlalia@soloneiendom.no

   Meld deg på nabovarsel: