Info
Toggle

Nå er planen vedtatt!

Meld deg som interessent for fortløpende informasjon om salgsstart!

Forkjøpsrett til OBOS-medlemmer

Forkjøpsrett til OBOS-medlemmer

Et OBOS-medlemskap er ikke obligatorisk for å kjøpe bolig i Madlalia-prosjektetet, men kan gi deg forkjøpsrett hvis flere ønsker samme bolig. Når salgstartsdato for Madlalia er besluttet, får du informasjon om alle detaljer god tid i forkant. Likevel ønsker vi allerede nå å beskrive hvordan fordelingen av boligene vil foregå.

Fordelingsprosessen
Når du melder deg inn som OBOS-medlem, og betaler årskontingent, tildeles du et medlemsnummer. Alle med medlemsnummer kan melde forkjøpsrett på Madlalia-prosjektet via OBOS sine nettsider. I tillegg leverer du et kjøpetilbud på boligen du ønsker å kjøpe til Eiendomsmegler 1, gjerne med flere alternativer i prioritert rekkefølge. Informasjon om frister for innsending av disse dokumentene kommer når salgsstartdato er besluttet.

På salgsstartdagen får Eiendomsmegler 1 full oversikt over alle kjøpere, både med og uten OBOS-medlemskap, og fordeler så leilighetene. OBOS-medlemmer står først i køen, og blant dem gjelder ansiennitetsprinsippet. Det betyr at den som har vært medlem lengst får sitt førstevalg hvis flere medlemmer ønsker samme leilighet. Deretter blir kjøpere som ikke er OBOS-medlemmer tildelt leiligheter ut fra sine prioriteringer, eller eventuelt ved loddtrekning dersom flere av disse ønsker samme bolig. I løpet av første salgsdag skal alle få svar på om de har fått tilslag, eller ikke.